Business Model Canvas

Business Model Canvas på svenska

Det finns många exempel på företag som har revolutionerat branschen genom framgångsrika och innovativa affärsmodeller. Fords löpande bandprincip, IKEA  med möbler du bygger ihop hemma, eller så länge du har en internetanslutning kan streama Spotify  och få tillgång till nästan all musik i världen.

 På Business Model Canvas kan du se hur din affärsidé eller befintliga verksamhet skapar, levererar och skapar ett värde för en kundgrupp /din målgrupp. 

Business Model Canvas på svenska

Värdeerbjudande

Det här är det första du behöver ta reda på – vad gör du? Beskriv vad ditt erbjudande handlar om och hur det skapar värde för dina olika målgrupper (kundgrupper).

T.ex: T-skjortor med intressanta mönster och t-skjortor med personliga tryckta mönster, kunder kan skicka in egna bilder eller mönster.

Kundrelationer

Beskriv dina kundrelationer i olika kundgrupper (målgrupper). Vad är ditt förhållande till dina kunder? Hur vill de handla och hur lockar du till målgruppen? Du kan ha flera målgrupper.

Din produkt kan ha ett värde för en publik och ett annat värde för en annan publik.

T.ex: Vi tillåter kunder att göra tråkiga saker till intressanta och kreativa saker. Kunderna ser oss som en leverantör av lyxvaror som fortfarande inte är så dyra. En intressant skådespelare. 

Kundsegment

Vilka är dina målgrupper? Vad är de intresserade av och vilken produkt eller tjänst köper de idag?

Försök att lista så mycket detaljerad information om din målgrupp eller målgrupp som möjligt.

T.ex: Barn i storstäder och modemedvetna och modiga unga i storstäder.

Distribution

Hur ska du tillhandahålla produkter eller tjänster till din målgrupp?

T.ex: Vi har en liten butik och en webbutik i Nordstan, Göteborg, där kunder kan beställa och skicka in sina mönster online. 

Nyckelpartners

Vissa aktiviteter är billiga och effektiva om någon annan tar hand om dem. Dessa kan vara underleverantörer eller någon form av externa konsulter. Vilken typ av partners behöver du för att förverkliga din affärsfilosofi?

T.ex: Tryckerier och t-skjortors leverantörer och tillverkare. 

Nyckelaktiviteter

Vad behöver du för att tillhandahålla tjänster till din målgrupp? En nyckelaktivitet kan vara faktisk produktion, utveckling, outsourcing, faktisk distribution etc.

T.ex: Marknadsföring, viral distribution och samarbete med olika webbplatser för att få personliga presenter.

Nyckelresurser

Vilka resurser behöver du för att leverera produkter, tjänster eller idéer till målgruppen? Vad behöver du för att vara lönsam och tjäna pengar? Viktiga resurser kan vara människor, maskiner, patent, ditt varumärke, din webbplats, etc.

T.ex: Designers, webbdesigners och originalskapare som kan ta hand om kundernas personliga mönster. 

Kostnader

Beskriv de kostnader du har eller kommer att bära i ditt företag. Du behöver inte beräkna vad kostnaden är, utan fokusera istället på vilken typ av kostnad du har.

T.ex: Hantering av lokal, upphandling, tryckning, marknadsföring, tryckning av dokument och personal. 

Intäkter

Beskriv hur mycket inkomst du tror att varje målgrupp kan bidra med. Fokusera på vilken typ av inkomst du kan generera, inte hur stor den är.

T.ex: Sälj färdiga t-skjortor med intressanta mönster och sälj personliga tryckta t-skjortor och bearbetningsmönster.