Crazy 8 -Ideation

Crazy 8 - Ideation på svenska

Idén med Crazy 8 -övningen att generera så många idéer som möjligt inom en kort tidsram, med fokus på kvantitet inte kvalitet, så förhoppningsvis i slutet av övningen har du massor av olika idéer. Av alla dessa kommer några av dem inte att fungera, några av dem kommer att vara dubbletter, men några av dem kommer att ha ett fantastiskt frö som kan växa ut till något speciellt.

Så nästa steg handlar om att snabbt identifiera vilka idéer som faktiskt kan fungera och att så småningom konvergera till några vinnande idéer.

  • Du behöver A4 -papper och markörer.
  • Ge varje person ett A4 -papper och be dem rita åtta lådor på det. Eller, för enkelhetens skull, skriv ut våran Crazy 8 -mall!
  • Ställ in en timer i 8 minuter.
   Be gruppen skissa 8 snabba idéer var på 8 minuter.
  • När timern ringer slutar alla skissa

Be personerna presentera sina två eller tre bästa idéer, ur hela sin Crazy 8 -matris, för gruppen. Detta beror på att människor vanligtvis har en bra känsla av vilka idéer de tycker är bra.
När alla har presenterat, ge alla ett par minuter för  att rösta på sina två favoritidéer ur hela gruppen. Be dem markera dessa med stjärnor. Vanligtvis kommer det att finnas ett kluster av föredragna idéer som dyker upp.
Från detta kluster, finslipa på de 2 eller 3 sista idéerna och be gruppen att utifrån dessa idéer och generera 8 förbättringar på samma sätt som tidigare.