Hållbarhets Design

Vad är hållbarhets design?

Genom hållbarhets design ser man till att produkten/tjänsten i sig är hållbar men även att produktionen är så miljövänlig som möjligt. Inte bara för miljön, utan också för att du kan få konkurrensfördelar med en hållbar design.

Att ta ansvar och arbeta för en hållbar utveckling är en viktig fråga i många branscher. Hållbar utveckling kallas hållbarhet i vardagsspråk och bygger på en balans mellan tre inbördes beroende områden:

– Ekologisk hållbarhet, för att upprätthålla jordens långsiktiga produktionskapacitet och minska skadliga miljöföroreningar.
– Social hållbarhet att etiska regler tillämpas och grundläggande mänskliga behov tillgodoses.
– Ekonomisk hållbarhet för långsiktig användning av mänskliga och materiella resurser.
När man utvecklar en produkt är design en viktig faktor för att avgöra produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Å ena sidan påverkas tillverkningsprocessen och materialvalet, å andra sidan är designen avgörande eftersom den genererar huvudargumenten för att välja en hållbar produkt framför en mindre hållbar produkt.

hållbarhets design dream designers

Satsa på framtiden genom hållbarhets design

Allt fler förväntar sig hållbara produkter och tjänster. Säkra framtiden för ditt företag, oavsett om du måste börja med en enda tjänst, hela affärsmodellen eller kartläggning på systemnivå.

Världen håller på att förändras från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi och vi står inför stora hållbarhetsutmaningar. Designtänkande och hållbarhets design passar som handen i handsken för att möta dessa komplexa utmaningar, då metoden bygger på insikter om mänskliga behov, beteenden och drivkrafter och kombinerar det med innovation.

Förändra dina kunders eller användares beteende

För att lösa de flesta av hållbarhetsutmaningarna i din organisation eller ditt företag måste du påverka och förändra dina kunders eller användares beteende. Innan du börjar utveckla lösningar måste du därför känna till dina kunders eller användares behov, drivkrafterna och hindren förknippade med hållbarhet. Inom designtänkande är detta grunden för all utveckling. Börja med att utveckla kundinsikter och utveckla behovsbaserade tjänster för att underlätta hållbara beslut. Minska till exempel energiförbrukningen som i Greenley. Eller Deedster som hjälper företag och privatpersoner med en app att skapa en hållbar och klimatvänlig livsstil.

För att uppnå större hållbarhet måste man tänka om. Många företag och organisationer saknar struktur och kultur för att ta sig utanför allfartsvägarna. I designtänkande är idégenerering och innovation en del av processen.

Prova nya lösningar i mindre skala

Att ta fram nya hållbara lösningar och tjänster kan vara svårt. Vi tror på att arbeta prestigelöst och pröva idéer från början.  Använd  flera metoder för att snabbt undersöka hur de nya tjänsterna fungerar genom att testa användningen av tidiga prototyper som inte tar lång tid att utveckla. Prova nya lösningar i mindre skala, skala sedan och implementera dem.