SWOT - analys

SWOT - Analys på svenska

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Nämligen styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna analys används av nystartade och etablerade företag som är engagerade i att ändra eller växa sina företag.

Genom att kortfattat ange ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och möjliga hot kan du tydligt förstå var du jämförs med dina konkurrenter och föreslå vilken utvecklingsväg du bör ta. Du tvingas också att realistiskt tänka på de möjliga svagheterna i ditt företag och hoten som kan komma utifrån eller inifrån organisationen.

SWOT -analys är ett klassiskt verktyg i många former, men det innehåller alltid fyra grundläggande element: styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Vad använder du din analys till?

SWOT -analys handlar om att förstå ditt företag på djupet och öppna dina ögon inåt och utåt. Efter avslutad inspelning av analysen bör du: 

  • Markera dina styrkor-till exempel kan du lägga grunden för din nästa marknadsföringskampanj! 
  • Arbeta hårt för att övervinna dina svagheter-alla har svagheter, och att inse dem är det första steget för att eliminera dem! 
  • Utforska dina möjligheter-kan de klättra på månen? 
  • Övervaka dina hot-låt dem inte försvinna och var försiktig så att du inte tar över ditt företag!