Tjänstedesign

Vad är Tjänstedesign?

Tjänstedesign är en kundorienterad typ av affärsutveckling, ett sätt att skapa innovation och utveckla konkurrenskraftiga, användarvänliga tjänster. Genom att verkligen förstå dina målgrupper och deras drivkrafter kan vi hjälpa dig att förnya nya tjänster och leverera fantastiska kundupplevelser som förbättrar din verksamhet.

Metodiken i tjänstedesign kan användas på olika sätt, beroende på typ av projekt. Det kan vara nödvändigt att ändra en befintlig tjänst, skapa en ny tjänst eller omorganisera din tjänsteleverantör. Grunden är dock alltid förståelsen för kundernas beteende och behovet av att skapa de tjänster som kunden efterfrågar.

tjänstedesign dream designers

Tjänstedesign ger dig konkurrensfördel

Kundupplevelse är den viktigaste konkurrensfördelen i dagens sahälle och därför har tjänstedesign en mycket stor påverkan på hur ditt företag uppfattas.
De flesta inser att kundupplevelsen är avgörande för ett företags framgång. Relationer och lojalitet är viktigare än någonsin, så kundupplevelse är din främsta, om inte ända konkurrensfördel.

Genom tjänstedesign till tjänster som verkligen passar kundernas behov

Tjänstedesign kan delas in i tre faser: explore, innovate och implementera.

I den första fasen, Explore, identifierar vi tillsammans vilka behov som finns. Vi gör kvalitativ forskning och integrerar vid behov med kvantitativ forskning, för att kartlägga dina målgrupper och deras kontakter med dig och dina tjänster.

Låt oss först göra en intern kunskapsinventering för att ta reda på vilken kunskap som redan finns och vilken kunskap vi behöver komplettera. Sedan genomför vi intervjuer och observationer med dina kunder. Våra erfarna experter analyserar och visualiserar all kundinformation så att den blir värdefull och användbar information för dig.

Kundresan är kopplad till tjänsteleverans på en servicekarta. Vi börjar med ditt företag och tar även hänsyn till relevanta externa och branschtrender. Tillsammans formulerar vi tydliga och mätbara effektmål för projektet.

Denna fas ger dig relevant information om dina kunders beteenden och motivation och blir ett långsiktigt stöd för att designa tjänster som verkligen passar deras behov.

Genom innovation till bästa lösningarna

I nästa fas, Innovate, identifierar vi de möjligheter som finns för att förbättra kundupplevelsen. Det är en kreativ och iterativ process för att hitta lösningar på dina behov. Vi förnyar oss på olika nivåer, från affärsmodellen till specifika kontaktpunkter.

När du har kunskap om den övergripande kundupplevelsen med din tjänst och ringat in hur de bäst kan möta kundernas behov, är det dags att prioritera. Detta bör göras utifrån parametrar som kundnytta, komplexitet och genomförbarhet, samt affärs- och effektmål. Riktigt bra tjänster kommer från kombinationen av affärsnytta och kundnytta.

Några av de bästa idéerna konceptualiseras och visualiseras ofta med hjälp av idékartor, storyboards och konceptbeskrivningar.

Användbar och attraktiv tjänstedesign

I den tredje fasen, Implementera, är det dags att utveckla koncept och idéer för att säkerställa designen fram till marknadslansering.

Vi designar de bästa lösningarna i detalj för att göra dem användbara och attraktiva. Vi hjälper dig också med ett effektivt genomförande. Många förknippar tjänstedesign med prospekterings- och innovationsfasen, men utan effektiv implementering spelar det ingen roll vilka smarta tjänstekoncept du kommer på. 

Inom området digitala gränssnitt utvecklar vi innehållsstrategi, interaktionsdesign och grafisk design. För andra projekt kan åtgärden bestå av att utforma hur organisationen ska arbeta för att bättre leverera sina tjänster. Arbete kan också resultera i att bygga en helt kundcentrerad organisation med nya sätt att arbeta för att bli mer kundcentrerad.