UX-Design

Vad är UX Design

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. Kortfattat handlar UX-design om designarbete som förbättrar användarens upplevelse av en tjänst eller produkt. Detta kommer att ge företaget mer nöjda kunder, korrekt service och högre lönsamhet.

Internets popularitet i affärsvärlden har underlättat överföringen av informations- och kommunikationskraft från företag till kunder. Det finns alltid en billigare, snabbare eller mer synlig konkurrent. Företag som inte prioriterar kundupplevelse kommer att hamna på efterkälken.

Användarupplevelsedesign syftar till att göra människors vardag enklare och mer intressant. Genom att utveckla tjänster och produkter som användarna älskar och pratar om kommer företagets intäkter också att öka.

dream designer UX Designer

Bra UX Design är att förstå målet - Gå inte direkt på lösningen

För att förstå vad som är bra och dålig UX måste du först definiera målen för organisationen och kunderna. Vad vill du uppnå genom ditt UX Design? Ökad försäljning? Stärka varumärket? Förbättringsidéerna i kundmötet ska stödja detta övergripande mål. På samma sätt måste du också förstå kundens mål. Varför ska de ta kontakt med organisationen? Vilken information söker de efter, och vilka behov har de som inte kan tillgodoses idag? När vi vet vad som är effektivt och inte i kundmötet kan vi enkelt förnya nya tjänster eller funktioner som uppfyller målen. Nya lösningar kan sedan prioriteras, designas, detaljeras och utvecklas och sedan rullas ut. informations- och kommunikationskraft från företag till kunder. Det finns alltid en billigare, snabbare eller mer synlig konkurrent. Företag som inte prioriterar kundupplevelse kommer att hamna på efterkälken.

Användarupplevelsedesign syftar till att göra människors vardag enklare och mer intressant. Genom att utveckla tjänster och produkter som användarna älskar och pratar om kommer företagets intäkter också att öka.

Hur blir man framgångsrik som UX Desinger

UX Design kan innehålla flera olika element, såsom visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, ergonomi, tillgänglighet eller informationsarkitektur. Det är viktigt att alltid lägga stor vikt vid användarforskning i arbetsuppgifter. Vi vet att detta kommer att löna sig. Det innebär oftast att kavla upp ärmarna och förstå användarens situation, till exempel genom fältundersökningar observerar, intervjuar och analysera resultaten för att hitta mönster. Använd också en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, så kallade hybridmetoder, för att ge djupare insikter. när du kombinerar detta kan du bli framgångsrik som UX Designer. 

UX Design - för bra kundupplevelse

Kunder tänker inte på kanaler, de har ett problem de vill lösa eller ”job to be done” som man även kallar det. All interaktion med ditt eller din kunds företag kommer att påverka företagets kundupplevelse . Därför räcker det inte med att optimera en kanal i taget. Varje kanal är din kunds upplevelse av dig och dit företag. Titta istället på kundens verklighet. Kundresan är ett utmärkt verktyg för att nå detta mål. För att beskriva denna bredare syn används ofta termen tjänstedesign.

UX Designer som person

Nyfikenhet, passion och empati är egenskaper som designers delar, men det finns också en önskan om balans. Vi söker en balans, särskilt mellan logik och känslor. För att skapa verkligt minnesvärda och tillfredsställande upplevelser måste en UX-designer förstå hur man skapar en logisk och funktionell struktur för upplevelsen och förstå de element som är viktiga för att skapa en känslomässig kontakt med användarna av produkten.

Hur man ska balansera de olika uppgifterna kan variera beroende på produkt. En reklamkampanj för en barnleksak har ett annat slutresultat än en applikation som används för att spåra patientinformation på ett sjukhus.

En produkt designad utan att förstå behovet kommer sannolikt att gå miste om möjligheter till en verkligt minnesvärd upplevelse och de resulterande fördelarna för företaget bakom produkten.

För att uppnå denna balans krävs större empati – förmågan att dyka in i potentiella produktanvändares värld för att förstå deras behov och motiv. UX-designers forskar för att få denna förståelse och använder verktyg som människor och situationer.
Kom ihåg att känslor bara är en del av helheten. Använd logiksidan för att komma tillbaka från kanten och få dina uppdragstankar nära till hands. För det mesta arbetar du med en budget baserad på den tid och information som du har samlat in för att slutföra projektet. Du måste förstå att du ibland måste söka information som inte dyker upp av sig själv.

Hur blir man UX Designer

Är du intresserad av att jobba som UX Designer eller som Digital Designer, Frontend Designer, Motion Designer,  eller UI Designer? Det finns massa fler titlar du kan jobba som men här är några för att nämna. För att bli och kunna jobba som UX Designer behöver du studera inom det digitala. En skola som erbjuder dessa utbildningar är Berghs School Of Communication som vi starkt rekommenderar, just för att du lär dig om användarcentrerad design och olika innovationsprocesser, skapar strategier för marknadsföring och webboptimering, utforskar din roll i takt med den tekniska utvecklingen, och övar pitch och presentationsteknik av brachens bästa inom det digitala.

Passar utbildningen dig

Är du en problemlösare som tänker digitalt. Begrepp som digitalisering, användarupplevelse, nätverksanalys och innovation kommer att trigga dig snarare än att skrämma dig. Eller så kanske du har ett digitalt förflutet, kanske från ett branschjobb på en marknadsavdelning, ett nystartat företag eller en designbyrå. Eller så har du ingen tidigare erfarenhet alls. Men din nyfikenhet kommer att växa med ny kunskap – du vill bara lära dig mer och mer. Svarade du JA på dessa kommer du lyckas och ha  kul på utbildningen.