Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas på svenska.
- För att möta kundernas behov och värde av kundprodukter

Jag tycker att kundcentrerat arbete är mycket viktigt. Företag som är bra på detta och skapar tjänster utifrån kundernas behov är vinnare i längden. Det handlar om att identifiera kundernas behov och matcha dessa behov med riktigt bra kundprodukter. Magin kommer bara att dyka upp när ett företag lyckas inom detta område. Det är dock inte alltid lätt att identifiera kundernas behov eller lämna matchande offerter. För att underlätta denna process använder jag den så kallade value proposition canvas.

Customer Jobs – Beskriv vad kunden vill uppnå genom sitt arbete. Det kan handla om den uppgift de vill utföra, problemet de försöker lösa eller behovet de vill möta.

Customer Pains – Lista de saker som stör kunder före, under eller efter uppgiften. Till exempel dåliga resultat, risker och hinder relaterade till kundens arbete.

Customer Gains – Förklara resultaten som kunden vill uppnå eller de fördelar kunden letar efter. Dessa ”fördelar” kan vara funktionella verktyg, sociala förmåner, positiva känslor eller kostnadsbesparingar.

Den andra sidan av the value proposition canvas som även kallas värdekartan, med fokus på avsändaren, företaget. En värdekarta hjälper till att beskriva värdeförslaget i din affärsmodell på ett mer strukturerat och detaljerat sätt.
Värdekartan består också av tre delar:

Products and Services – Skriv en lista som innehåller allt företaget tillhandahåller. Detta kan till exempel vara materiella varor eller immateriella, digitala och finansiella produkter.

Pain Relievers – Förklara hur företagets produkter och tjänster hjälper kunderna att bli av med smärta, det vill säga det som irriterar kunderna.

Gain Creators – Beskriv hur dina produkter och tjänster skapar fördelar för kunderna. Det kan vara resultatet som kunden förväntar sig, eller det kan vara vad kunden vill eller kommer att bli förvånad över.

Det sista du behöver göra är att se till att din kundprofil matchar värdekartan. Se om du som företag kan lösa smärta eller skapa vinst för kunder, och se om de matchar det du nämnde i din kundprofil. Om de olika sidorna inte matchar finns det en risk att du inte kommer att kunna skapa något värde. Fråga dig själv om ditt erbjudande passar dina kunder. Ditt värdeförslag är bara värdefullt om du löser kundens problem.